Serdecznie witamy Państwa na naszej stronie internetowej.

Firma „PRODUCENT” zajmuje się produkcją styropianu dla budownictwa.

Spółka posiada 100% kapitału polskiego.

„PRODUCENT” posiada nowoczesne maszyny, wykwalifikowaną kadrę oraz technologie, które pozwalają zapewnić kontrahentom produkty ze styropianu najwyższej jakości.
W 2010 roku dzięki Europejskiemu Funduszowi Unijnemu firma nabyła nowoczesne linie technologiczne, które znacząco podniosły jakość oferowanych produktów.Firma "PRODUCENT" Majewska-Szczypińska, z siedzibą w Koszalinie, otrzymała dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach działania 1.1.2 – Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie zostało przeznaczone na realizację projektu.: „Podniesienie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie PRODUCENT Sp. jawna poprzez zakup nowoczesnej energo
i materiałooszczędnej linii technologicznej do produkcji kształtek i płyt styropianowych”. Wartość projektu wynosi 2622,84 tyś. zł. z czego kwota dofinansowania inwestycji wynosiła 1288,2 tyś. zł. co stanowiło 60% kosztów kwalifikowanych projektu.
Zakupione środki trwałe pozwolą na oferowanie odbiorcom nowych wyrobów styropianowych, które będą charakteryzowały się lepszymi parametrami w porównaniu z dotychczas produkowanymi, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Realizacja inwestycji będzie również skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy, niezbędnych do obsługi nowej linii technologicznej.

                                                                                      

zarząd firmy PRODUCENT