Firma "Producent" wytwarza styropian zgodny z polskimi i europejskimi normami.

Dla każdego z typów styropianu deklarujemy zgodność z normą PN:EN 13163:2012

Aqua Term 037 - pobierz

EPS 040 Fasada - pobierz

EPS 042 Fasada - pobierz

EPS 045 Fasada Normal - pobierz 

EPS 70-040 Fasada - pobierz

EPS 80-038 Dach Podłoga - pobierz

EPS 100-038 Dach Podłoga pobierz

EPS 200 Dach Parking - pobierz

EPS DPS - pobierz

EPS S Graft Therm 032 pobierz

EPS S Graft Therm 033 pobierz

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA 

KARTA CHARAKTERYSTKI 

NOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  ZGODNOŚĆ Z NORMĄ :

EN 13163:2012+A1:2015 

1. Płyty styropianowe EPS S 045 Fasada Normal - pobierz 

2. Płyty styropianowe EPS S 042 Fasada - pobierz

3. Płyty styropianowe EPS S 040 Fasada - pobierz

4. Płyty styropianowe EPS 70-040 - pobierz

5. Płyty styropianowe EPS DPS DACH/PODŁOGA/STANDARD - pobierz

6.Płyty styropianowe EPS 80 DACH/PODŁOGA - pobierz

7.Płyty styropianowe EPS 100 DACH/PODŁOGA - pobierz

8.Płyty styropianowe EPS 200 DACH/PARKING - pobierz

9.Płyty styropianowe EPS S Graft Therm 033 - pobierz

10.Płyy styropianowe EPS S Graft Therm 032 - pobierz

11. Płyty styropianowe EPS AQUA THERM 037 - pobierz