Deklaracje Właściwości Użytkowych od 30.12.2016:

1. Płyty styropianowe Fasada Normal EPS S LAMBDA 0,045

2. Płyty styropianowe Fasada EPS S LAMBDA 0,042

3. Płyty styropianowe Fasada EPS S LAMBDA 0,040

4. Płyty styropianowe EPS 70-040 Fasada lambda 0,040

5. Płyty styropianowe EPS DACH/PODŁOGA/STANDARD 040

6. Płyty styropianowe EPS 80 038 DACH/PODŁOGA

7. Płyty styropianowe EPS 100 038 DACH/PODŁOGA

8. Płyty styropianowe EPS 200 036 DACH/PODŁOGA

9. Płyty styropianowe EPS S Graft Therm 033

10. Płyy styropianowe EPS S Graft Therm 032

11. Płyty styropianowe AQUA TERM 0,037

12. Płyty styropianowe AQUA TERM 0,036

Deklaracje Właściwości Użytkowych od 21.12.2018:

13. Płyty styropianowe EPS 035

Deklaracje Właściwości Użytkowych od 07.11.2019:

14. Płyty styropianowe EPS 100 036 DACH/PODŁOGA

Deklaracje Właściwości Użytkowych od 21.05.2020:

15. Płyty styropianowe Fasada PRIMA EPS S LAMBDA 0,045


Karty techniczne

1. Płyty styropianowe Fasada Normal EPS S LAMBDA 0,045

2. Płyty styropianowe Fasada EPS S LAMBDA 0,042

3. Płyty styropianowe Fasada EPS S LAMBDA 0,040

4. Płyty styropianowe EPS 70-040 Fasada lambda 0,040

5. Płyty styropianowe EPS DACH/PODŁOGA/STANDARD 040

6. Płyty styropianowe EPS 80 038 DACH/PODŁOGA

7. Płyty styropianowe EPS 100 038 DACH/PODŁOGA

8. Płyty styropianowe EPS 200 036 DACH/PODŁOGA

9. Płyty styropianowe EPS S Graft Therm 033

10. Płyy styropianowe EPS S Graft Therm 032

11. Płyty styropianowe AQUA TERM 0,037

12. Płyty styropianowe AQUA TERM 0,036

13. Płyty styropianowe EPS 035

14. Płyty styropianowe EPS 100 036 DACH/PODŁOGA

15. Płyty styropianowe Fasada PRIMA EPS S LAMBDA 0,045


DEKLARACJE ARCHIWALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA 

KARTA CHARAKTERYSTKI